> Νέα και Ανακοινώσεις
SOLAR FRONTIER - Reference Project [περισσότερα]
 
Πρόταση για διενέργεια ενεργειακού έλεγχου στα πλαίσια της υποχρέωσης που θέτει ο περί της Ενεργειακής Απόδοσης κατά την Τελική Χρήση και τις Ενεργειακές Υπηρεσίες.[περισσότερα]
 
> 3-5ΚWp Net Metering για οικίες – Τιμές και Ειδικές Προσφορές

Η ERGO ENERGY αναλαμβάνει την διερεύνηση και πλήρη ενημέρωση σας για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο υποστατικό σας και την ένταξη του στην μέθοδο συμψηφισμού παραγωγής – κατανάλωσης (“net – metering”).

Η μακροχρόνια εμπειρία της εταιρίας μας και η αδιαμφισβήτητη αξιοπιστία της στην αγορά, εγγυώνται την σωστή εγκατάσταση, ρύθμιση και επίβλεψη της λειτουργίας των συστημάτων της, ούτως ώστε να εξασφαλίζεται η απόδοση της επένδυσής σας.

F062 V7 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΣXΥΟΣ 3-5KW- ERGO HOME ENERGY LTD 31/05/2018

[περισσότερα]

ΛΥΣΕΙΣ

Φωτοβολταϊκά
Πλαίσια

> HYUNDAI
> WINAICO
> SOLAR FRONTIER
> ALEO
> YINGLI
> SUNTECH
> SILEVO


Μετατροπείς
Τάσης

> FRONIUS
> SMA
> DANFOSS
> KING LONG
> KOSTAL
> Studer for stand-alone systems
> TRANNERGY

Συστήματα Στήριξης
& Ιχνηλάτες

> MUSKITA
> METALOUMIL
> DEAL SOLAR
> ALUMIL SOLAR
> AKCOME
> DEGER ENERGE
> STRUKTURE
> HILTI

Συστήματα
Παρακολούθησης

> SMA

Ηλιακά Θερμικά
Συστήματα

> Φωτοβολταϊκές Αντλίες Πισινών
> Φωτοβολταϊκές Αντλίες Πισινών

Συμπληρωματικός
Εξοπλισμός

> ΔΗΜΟΥΛΑΣ ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ
> ΑΒΒ
> LEGRAND
> ALTEC

The bitterness of poor quality remains long after the sweetness of low price is forgotten.

Η πικρή γεύση της χαμηλής ποιότητας παραμένει για πολύ καιρό μετά που θα φύγει η γλυκιά γεύση της χαμηλής τιμής.

Larry Anderson
The Quality Management System of ‘ERGO HOME ENERGY LTD’ is certified in accordance with the international standard EN ISO 9001:2008 - TUV NORD.

Τηλεφωνικό Κέντρο 77777019
Copyright © Ergo Energy 2011
Designed & Developed by NETinfo Plc