Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Ποταμιά **Υπό κατασκευή!!


-10,27MWp Total Power
-Module Technology: SunPower 525Wp, 19584 modules
-Mounting Structure: Metaloumin stationary portrait mounting system

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Ορούντα **Υπό κατασκευή!!


-2,52MWp Total Power
-Module Technology: SunPower 525Wp, 4806 modules
-Mounting Structure: Metaloumin stationary portrait mounting system

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στους Σοφτάδες **Υπό κατασκευή!!


-4,65MWp Total Power
-Module Technology: Suntech Power 540Wp, 8622 modules
-Mounting Structure: Metaloumin stationary portrait mounting system

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στη Τερσεφάνου **Υπό κατασκευή!!


-6,14MWp Total Power
-Module Technology: Suntech Power 540Wp, 11376 modules
-Mounting Structure: Metaloumin stationary portrait mounting system

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στην Επαρχία Αμμοχώστου


-7,5MWp Total Power
-Module Technology: TrinaPro 400Wp, 18996 modules
-Mounting Structure: Single Axis NClave Tracking system

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Μενεού Νο1


-5MWp Total Power
-Module Technology: Suntech Power 335Wp, 14768 modules
-Mounting Structure: Ackome stationary portrait mounting system

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Μενεού Νο2


-3.6MWp Total Power
-Module Technology: Suntech Power 410Wp, 8788 modules
-Mounting Structure: Metaloumin stationary portrait mounting system

Φωτοβολταϊκό Πάρκο στο Μαρκί


-3MWp Total Power
-Module Technology: Suntech Power 410Wp, 7356 modules
-Mounting Structure: Metaloumin stationary portrait mounting system