Θέσεις Εργασίας


Η Ergo Home Energy Ltd, μέλος του Ομιλου εταιρειών Ergo Home Group Ltd, δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της Ενέργειας από το 2010 και ασχολείται αποκλειστικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ιδιαίτερα με την εγκατάσταση και εμπορία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
Η Ergo Home Energy Ltd, στα πλαίσια ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της, ζητά να προσλάβει


Design Engineer / Μηχανικό Σχεδιασμού.

 

Καθήκοντα:

 • Δημιουργία και συντονισμός Ηλεκτρομηχανολογικών Σχεδίων με τη χρήση AutoCad.
 • Αποτύπωση σχεδίων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων, με έμφαση σε συστήματα μεγάλης κλίμακας
 • Ετοιμασία ηλεκτρολογικών μονογραμμικών σχεδίων
 • Οργάνωση ηλεκτρονικών και έντυπων παραδόσεων για τα έργα της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Πιστοποιημένη γνώση προγραμμάτων σχεδιασμού, όπως AutoCad / Revit
 • Άριστη χρήση Η/Υ (MS OFFICE)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία
 • Γνώση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ergohomegroup.com αναφέροντας τον τίτλο της αγγελίας

Η Ergo Home Energy Ltd, μέλος του Ομιλου εταιρειών Ergo Home Group Ltd, δραστηριοποιείται δυναμικά στον τομέα της Ενέργειας από το 2010 και ασχολείται αποκλειστικά με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, ιδιαίτερα με την εγκατάσταση και εμπορία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.
Η Ergo Home Energy Ltd, στα πλαίσια ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού της, ζητά να προσλάβει


Sales Engineer / Μηχανικό Πωλήσεων.

 

Καθήκοντα:

 • Διαχείριση και προώθηση πωλήσεων της εταιρείας σε πελάτες B2C και παροχή υποστήριξης στο Τμήμα Πωλήσεων
 • Ανάπτυξη και διαχείριση νέου και υφιστάμενου πελατολογίου
 • Συνεχής ενημέρωση και προώθηση των προϊόντων της εταιρείας
 • Εκπόνηση προσφορών σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη
 • Οργάνωση ηλεκτρονικών και έντυπων παραδόσεων για τα έργα της εταιρείας

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού
 • Τουλάχιστον 2 χρόνια προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία
 • Εγγεγραμμένο μέλος στο ΕΤΕΚ
 • Επικοινωνιακές ικανότητες & ικανότητες διαπραγμάτευσης και διαχείρισης πελατών
 • Άριστη χρήση Η/Υ (MS OFFICE)
 • Άριστη γνώση της ελληνικής και αγγλικής γλώσσας
 • Ομαδικό πνεύμα, υπευθυνότητα και διάθεση για εργασία
 • Γνώση των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων θα θεωρηθεί επιπρόσθετο προσόν

 

Όλες οι αιτήσεις θα εξεταστούν και θα τύχουν άκρας εμπιστευτικότητας.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@ergohomegroup.com αναφέροντας τον τίτλο της αγγελίας