Net Billing


Η μέθοδος «Συμψηφισμού Λογαριασμών» αφορά εγκαταστάσεις ΦΒ Συστημάτων που υλοποιούνται σε υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδίαν χρήση. Τα Συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν στην οροφή νόμιμα ανεγερμένων υποστατικών ή στο έδαφος εντός του ιδίου τεμαχίου ή/και όμορων τεμαχίων με το υποστατικό το οποίο θα εξυπηρετούν. Η Ισχύς του κάθε συστήματος μπορεί να είναι 10KW – 10MW ανά λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας. Στα συστήματα Συμψηφισμού Λογαριασμών εγκαθίσταται ένας αμφίδρομος μετρητής από τον ΔΣΔ (Διαχειριστή Συστήματος Διανομής), οποίος καταγράφει την εισαγόμενη ηλεκτρική ενέργεια προς το υποστατικό και την ενέργεια που διοχετεύεται στο Δίκτυο. Στην περίπτωση που το κόστος της εξαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας δεν ξεπερνά το κόστος της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, τότε ο καταναλωτής θα καταβάλει τη διαφορά που θα προκύπτει από το συμψηφισμό του κόστους της εξαγόμενης και της εισαγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας την εκάστοτε περίοδο τιμολόγησης. Στον τελευταίο λογαριασμό, εντός μιας χρονικής περιόδου δώδεκα μηνών, θα γίνεται η τελική εκκαθάριση των χρηματικών πλεονασμάτων. Τυχόν χρηματικά πλεονάσματα δεν μπορούν να μεταφερθούν. Για να μπορεί να υποβληθεί Αίτηση για ένταξη στο σχέδιο Net-Billing, θα πρέπει το Έργο να έχει εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες, πιστοποιητικά από το ΔΣΔ και τη ΡΑΕΚ.

Περιγραφή Ανταγωνιστικής Αγοράς


Το Σχέδιο της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού αποσκοπεί στην προώθηση της εγκατάστασης συστημάτων που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) για εμπορικούς σκοπούς.

Στην παρούσα φάση, τα συστήματα ΑΠΕ που εγκαθίστανται, θα συναλλάσσονται στη βάση των Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (ΚΜΠ) και έπειτα θα ενταχθούν στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (ΑΑΗ), όταν αυτή λειτουργήσει.
Στο συγκεκριμένο Σχέδιο δεν παραχωρείται οποιαδήποτε μορφής δημόσιας ενίσχυσης.

Δικαιούχος είναι κάθε επιχείρηση η οποία έχει εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες / πιστοποιητικά / δικαιολογητικά , πληροί τις απαιτήσεις / κριτήρια / προϋποθέσεις που έθεσε η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ) και υποβάλλει το έντυπο αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή.

Νέοι σταθμοί ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ άνω του 1 MW μπορούν είτε να συμμετέχουν άμεσα στην αγορά είτε να εκπροσωπούνται από ένα φορέα αθροιστικών υπηρεσιών (Aggregator). Οι λειτουργοί των εγκαταστάσεων αυτών μπορούν να επιλέξουν να πωλούν την παραγωγή των σταθμών τους είτε μέσω διμερών συμβολαίων είτε μέσω της Προ-Ημερήσιας Αγοράς ή και τα δύο.


Νέοι σταθμοί ΑΠΕ με εγκατεστημένη ισχύ κάτω του 1 MW, καθώς δεν μπορούν να προσφέρουν ποσότητες οι οποίες σε ημίωρη βάση θα ξεπερνούν τις 0,5 MWh πρέπει να εκπροσωπούνται από φορέα αθροιστικών υπηρεσιών. 
 

 

Τα Έργα μας

Net-Billing για Επιχειρήσεις

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Η μέθοδος «Συμψηφισμού Λογαριασμών» αφορά εγκαταστάσεις ΦΒ Συστημάτων που υλοποιούνται σε υποστατικά με εμπορική ή βιομηχανική διατίμηση με σκοπό την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για ιδίαν χρήση.

Card image cap
Net-Billing Νούρου Παναγιώτης / Nourou Panagiotis

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR ΝΟΥΡΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ / NOUROU PANAGIOTIS ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION ΠΑΡΑΛΙΜΝΙ,…

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Card image cap
Net-Billing A.p.Chr Christou Brothers Enterprises Ltd

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR A.P.CHR CHRISTOU BROTHERS ENTERPRISES LTD ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION ΠΟΛΗ…

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Card image cap
Net-Billing Thetaco Traders Ltd No1

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR THETACO TRADERS LTD ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ…

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Card image cap
Net-Billing Λακ Ενεργειακή Λτδ / Lak Energiaki Ltd

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR ΛΑΚ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΛΤΔ / LAK ENERGIAKI LTD ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ / LOCATION ΚΑΛΑΒΑΣΟΣ,…

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Εγκατεστημένα Φωτοβολταϊκά Πάρκα μέχρι 150 KWp

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Εγκατεστημένα Φωτοβολταϊκά Πάρκα μέχρι 150 KWp

Card image cap
ΔΗΜΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΛΤΔ / DEMOS & MARIA PHOTOVOLTAICS LTD

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR ΔΗΜΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΛΤΔ / DEMOS & MARIA PHOTOVOLTAICS…

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Card image cap
ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΤΔ / LAMBROS PHOTOVOLTAIC PARK LTD

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΛΤΔ / LAMBROS PHOTOVOLTAIC…

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Card image cap
DESKTONO LTD

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR DESKTONO LTD  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ…

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Card image cap
MISTRIPENTO HOLDINGS LTD

ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ / INVESTOR MISTRIPENTO HOLDINGS LTD  ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ…

ΜΑΘΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ


Προϊόντα

Προϊόντα Ergo Energy

Η Ergo Energy διαθέτει μια ομάδα μηχανικών υψηλού επιπέδου εξειδίκευσης και τεχνικής κατάρτισης, γεγονός που της επιτρέπει να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε μέγεθος φωτοβολταϊκού συστήματος, είτε είναι για οικιακή χρήση είτε είναι για βιομηχανική χρήση.

Συντήρηση & Παρακολούθηση

Κανένα σύστημα εκτεθειμένο στον ήλιο και στις καιρικές συνθήκες δεν λειτουργεί τέλεια και απρόσκοπτα για είκοσι έτη, χωρίς να εκτελείται περιοδικός έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός. Προτείνουμε την εκτέλεση προληπτικής συντήρησης κάθε εξάμηνο ή τουλάχιστον μια φορά το χρόνο.

Η Ergo Home Energy αναλαμβάνει τη συνεχή παρακολούθηση της λειτουργίας μιας μονάδας και, παράλληλα την υποχρέωση άμεσης επέμβασης σε περίπτωση διαπίστωσης βλάβης η δυσλειτουργίας. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η μέγιστη απόδοση και διαθεσιμότητα της μονάδας σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας της.