06-04-2020 | 04:10

Ανακοίνωση Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΣΕΑΠΕΚ) σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης λογαριασμών ΦΒ Net Metering.


Ανακοίνωση Συνδέσμου Εταιρειών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΣΕΑΠΕΚ) σχετικά με την αλλαγή στον τρόπο τιμολόγησης λογαριασμών ΦΒ Net Metering.

Αρκετοί καταναλωτές που έχουν εγκατεστημένο φωτοβολταϊκό σύστημα με τη μέθοδο του net metering, έχουν παρατηρήσει αλλαγές στην τιμολόγηση τους, όταν έλαβαν πρόσφατους λογαριασμούς από την ΑΗΚ.

Ο Σύνδεσμος Εταιρειών Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας Κύπρου (ΣΕΑΠΕΚ), επιθυμεί να ενημερώσει, με την πιο κάτω επιστολή, όλους τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές, να επεξηγήσει τον νέο τρόπο τιμολόγησης, αλλά ταυτόχρονα να καθησυχάσει και τις ανησυχίες τους.

| Download PDF | Εκτύπωση Άρθρου