20-05-2020 | 10:32

Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε)


Ανακοίνωση Επιτροπής Διαχείρισης Ταμείου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞ.Ε) σχετικά με τα Νέα Σχέδια Χορηγιών που σκοπό έχουν τη μείωση του κόστους ενέργειας στους καταναλωτές, καθώς και την επίτευξη των στόχων της Δημοκρατίας στους τομείς των ΑΠΕ και ΕΞ.Ε.

| Λήψη PDF | Εκτύπωση Άρθρου