Καριέρα

Ζητείτε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Λόγω επέκτασης των δραστηριοτήτων της, η ERGO HOME ENERGY LTD ζητά για άμεση πρόσληψη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό.

Ελάχιστα απαιτούμενα προσόντα:
-Άδεια άσκησης επαγγέλματος (ΕΤΕΚ) Ηλεκτρολόγου Μηχανικού.
-Πιστοποιητικό ικανότητας  Ηλεκτρολόγου Μηχανικού 2ης τάξης από την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.
-Καλή γνώση και χρήση AutoCAD, XL, Word.
-Βασική εμπειρία σε Φωτοβολταϊκά συστήματα.
-Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.
-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις, λευκό πανικό  Μητρώο και άδεια οδήγησης.

Παρακαλούμε όπως στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα μέχρι τις 15 Ιουλίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση pharconides@ergohomegroup.com ή στο Fax:22-256716 ή επικοινωνήσετε μαζί μας στο 22-505404.Print