> Αυτοπαραγωγή με φωτοβολαϊκά για επιχειρήσεις και βιομηχανίες
> 3-5ΚWp Net Metering για οικίες – Τιμές και Ειδικές Προσφορές
Αρχική Σελίδα / Νέα & Ανακοινώσεις / Αρχείο
Αρχείο


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ NET METERING ΓΙΑ ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ
 
Σχέδιο Παροχής Χορηγιών για Ενθάρρυνση της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς, στο βαθμό που δεν ασκούν οικονομική δραστηριότητα
 
Κατηγορία ΦΒ4.1 - Οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (“net metering”)
 
Η Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ ΚΑΙ ΕΞ.Ε (η «Επιτροπή»), ανακοινώνει την έναρξη της δεύτερης περιόδου υποβολής αιτήσεων για την κατηγορία ΦΒ4.1 του Σχεδίου Χορηγιών που αφορά οικιακά φωτοβολταϊκά συστήματα δυναμικότητας μέχρι 3kW με τη μέθοδο συμψηφισμού μετρήσεων της καταναλισκόμενης και της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (“net metering”). Η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων είναι η 18η Οκτωβρίου 2013.
 
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι ευάλωτοι και ευπαθείς καταναλωτές, όπως αυτοί καθορίζονται στο Άρθρο 4 (1) του Διατάγματος του Υπουργού Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού με αριθμό ΚΔΠ 218/2013 ημερομηνίας 25 Ιουνίου 2013.
 
Κατά την πρώτη περίοδο υποβολής αιτήσεων που έληξε στις 8/8/2013 υποβλήθηκαν συνολικά 887 αιτήσεις οι οποίες θα αξιολογηθούν άμεσα και θα τύχουν έγκρισης νοουμένου ότι πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στο Σχέδιο Χορηγιών.
 
Κατά τη δεύτερη περίοδο υποβολής αιτήσεων η Επιτροπή δύναται να εγκρίνει τουλάχιστον 1113 πρόσθετες αιτήσεις για συμπλήρωση του διαθέσιμου ορίου των 6MW. Σε περίπτωση που η συνολική ισχύς των αιτήσεων ξεπεράσει τα 6MW, η επιλογή των αιτητών που θα υποβάλουν αίτηση κατά τη δεύτερη περίοδο και θα λάβουν χορηγία θα γίνει με κλήρωση.
 
Παράλληλα η Επιτροπή ανακοινώνει ότι αποφασίστηκε ειδική διευθέτηση ως προς τον τρόπο καταβολής της χορηγίας προς όλους τους δικαιούχους της συγκεκριμένης κατηγορίας. Συγκεκριμένα το ποσό της χορηγίας ύψους 900 ευρώ ανά κιλοβάτ που θα δοθεί σε όσους αιτητές εγκριθούν θα μπορεί να καταβληθεί από την Επιτροπή απευθείας προς τους προμηθευτές/εγκαταστάτες των συστημάτων για εξόφληση των τιμολογίων αγοράς. Απαραίτητη προϋπόθεση θα είναι η υπογραφή από τον αιτητή σχετικής εξουσιοδότησης, η προσκόμιση αποδεικτικών στοιχείων ότι το σύστημα εγκαταστάθηκε και συνδέθηκε με το δίκτυο της ΑΗΚ και ότι οι αιτητές έχουν καταβάλει προς τους προμηθευτές/εγκαταστάτες το υπόλοιπο ποσό του συνολικού κόστους της επένδυσης.
 
Η πιο πάνω διευθέτηση δεν δεσμεύει την Επιτροπή για οποιαδήποτε μελλοντική προκήρυξη των σχεδίων.
Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβάλλονται προς την Επιτροπή στην οδό Αγαπήνωρος 2 & Μακαρίου, Μέγαρο ΙΡΙΣ, 1076 Λευκωσία.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το κείμενο των Σχεδίων, τα Έντυπα Αιτήσεων και τους σχετικούς Οδηγούς Ενεργειακών Επενδύσεων από την Διαχειριστική Επιτροπή Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ και ΕΞ.Ε, τα κατά τόπους επαρχιακά γραφεία του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού και την ιστοσελίδα του Ιδρύματος Ενέργειας Κύπρου http://www.cie.org.cy από τις 5/9/2013.
 

 
Ανακοίνωση για NET METERING 3KWp

Οι τιμές ενός τυπικού (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ) ΦΒ συστήματος 3ΚWp είναι από 4000-6200 ευρώ +ΦΠΑ, και επιπλέων θα υπάρχουν τα ακόλουθα έξοδα:

1. τα 250 Ευρώ +ΦΠΑ που ζητά η ΑΗΚ για τον μετρητή και την διασύνδεση, όταν θα κατατεθεί η αίτηση και

2. τα 100 Ευρώ +ΦΠΑ που είναι η χρέωση της ERGO ENERGY για της επίσκεψη στο υποστατικό, την μελέτη, τον σχεδιασμό και την ετοιμασία των σχετικών εντύπων και πιστοποιητικών καταλληλότητας του εξοπλισμού.
 

 
Ανακοίνωση για NET METERING 3KWp

Αγαπητοί φίλοι, συνεργάτες, υφιστάμενοι και υποψήφιοι πελάτες

Σας επισυνάπτω την ανακοίνωση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου και του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού, που αφορά την εγκατάσταση οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων δυναμικότητας μέχρι 3ΚWp με τη μέθοδο συμψηφισμού παραγωγής – κατανάλωσης (“net – metering”) και το ΓΕΝΙΚΟ σχέδιο χορηγιών του υπουργείου για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ & ΕΞΕ, μαζί με το μοναδικό έντυπο αίτησης που έχουμε μέχρι τώρα, το οποίο αφορά μόνο τα μικρά μέχρι 3ΚWp NET METERING για ευάλωτους καταναλωτές.

Για διευκόλυνση σας, γράφω πιο κάτω την περίληψη… Σίγουρα σας προτείνω να τα διαβάσετε όλα και από μόνοι σας…

Oι 2000 αιτήσεις (σύνολο 6ΜWp) από τους ευάλωτους καταναλωτές, θα γίνονται δεκτές από το Υπουργείο από την 8η Ιουλίου 2013 μέχρι την 8η Αυγούστου 2013.

Σε περίπτωση που η συνολική δυναμικότητα των αιτήσεων που θα υποβληθούν κατά την πιο πάνω περίοδο ξεπεράσει τα 6MWp, θα διεξαχθεί κλήρωση για επιλογή των αιτήσεων που θα εγκριθούν.

Συνεπώς δεν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος για βιασύνη/πανικό!

Για τους ευάλωτους καταναλωτές, πρέπει πρώτα να γίνεται αίτηση στο Υπουργείο (Ίδρυμα Ενέργειας Κύπρου) και μετά αίτηση στην ΑΗΚ, η οποία θα δίνει έγκριση μέσα σε 7 εργάσιμες μέρες το αργότερο.

Για τις άλλες 3000 αιτήσεις (σύνολο 9ΜWp) που δεν αφορούν ευάλωτους καταναλωτές, οι αιτήσεις θα γίνονται απευθείας στην ΑΗΚ.

Δεν υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια όπως μας έλεγαν παλιότερα. Όποιος υποβάλει πρώτος θα εξυπηρετείτε πρώτος!

Οι τιμές ενός τυπικού (ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ) ΦΒ συστήματος 3ΚWp είναι από 4000-6200 ευρώ +ΦΠΑ, και επιπλέων θα υπάρχουν τα ακόλουθα έξοδα:

1. τα 250 Ευρώ +ΦΠΑ που ζητά η ΑΗΚ για τον μετρητή και την διασύνδεση, όταν θα κατατεθεί η αίτηση και

2. τα 100 Ευρώ +ΦΠΑ που είναι η χρέωση της ERGO ENERGY για της επίσκεψη στο υποστατικό, την μελέτη, τον σχεδιασμό και την ετοιμασία των σχετικών εντύπων και πιστοποιητικών καταλληλότητας του εξοπλισμού.

(Το Υπουργείο και το Ίδρυμα ενέργειας δεν χρεώνουν τίποτα!)

Για όσους βιάζονται να καταθέσουν τις αιτήσεις τους, θα χρησιμοποιήσουμε μια τυποποιημένη, μη δεσμευτική προσφορά και μελέτη η οποία θα λαμβάνει υπόψη το ακριβότερο σύστημα μας, με όλα τα έξτρα!

Για να μπορέσουμε να κοστολογήσουμε με ακρίβεια το κάθε έργο, είναι δυστυχώς απαραίτητη η επιτόπου επίσκεψη! Πριν από την επίσκεψη πρέπει να μας αποστείλετε τουλάχιστο τα σχέδια της οροφής και τον προσανατολισμό για να προετοιμαστούμε.

Για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε την μελέτη όπως την ζητά η ΡΑΕΚ, το Υπουργείο και η ΑΗΚ, χρειαζόμαστε επίσης τους τελευταίους 6 λογαριασμούς της ΑΗΚ που καλύπτουν τις καταναλώσεις του τελευταίου χρόνου.

Οι μηχανικοί μας ή και εγώ προσωπικά, θα μπορούμε κατά την επίσκεψη ή μεταγενέστερα στα γραφεία μας, να σας δώσουμε τις επιλογές σας σε εξοπλισμό, αναλόγως και των δικών σας προτιμήσεων και να καθορήσουμε το πραγματικό κόστος της δικής σας εγκατάστασης. Όπως και στο παρελθόν, θα σας προσφέρουμε την επιλογή για σύστημα χαμηλότερου κόστους, αλλά πάντοτε με αξιόπιστες μάρκες και όσο το δυνατό υψηλότερες αποδόσεις για κάθε περίπτωση και τρόπο εγκατάστασης.

Η απόφαση είναι πάντοτε δική σας και η συμβουλή μας είναι πάντοτε εντελώς δωρεάν.

Όσον αφορά τα συστήματα αυτό-παραγωγής που συμπεριλαμβάνονται στην ανακοίνωση της ΡΑΕΚ, το θέμα είναι λίγο πιο περίπλοκο… θα πρέπει τα πούμε από κοντά.

Παραμένω πάντοτε στην διάθεση σας από τις 8:30πμ μέχρι και τις 8:30μμ από Δευτέρα μέχρι και Σάββατο.

Τα γραφεία μας και οι μηχανικοί της εταιρείας μας είναι στην διάθεση σας από τις 9:00πμ μέχρι και τις 6μμ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, στο σταθερό τηλέφωνο της εταιρείας μας ή και στα κινητά τους.

Επισυνάπτω πιο κάτω την λίστα με τα τηλέφωνα μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Christodoulos Pharconides BEng, MSc/Ergo Home Energy Ltd/General Manager
28th October Avenue No.47/3rd Floor/Suite 302/PC2414/Engomi/Nicosia/Cyprus
Tel : +357-22505404 Mobile: +357-99403924 Fax: +357-22256716
e-mail : pharconides@ergohomegroup.com pharconides@hotmail.com
Skype : christos.pharconides
Web :http://www.ergoenergy.com.cy/ http://www.ergohomegroup.com/

· Sofia Loizou
Administration
sofia.l@ergohomegroup.com
tel.+357 22505404

· Antigoni Koukkouli BSc, MSc
Sales Engineer
antigoni.k@ergohomegroup.com
tel.+357 99385961

· Loukas Demetriou BSc
Civil Engineer
loucas.d@ergohomegroup.com
tel.+357 99225483

· Petros Christodoulou BSc
Civil Engineer
petros.c@ergohomegroup.com
tel.+357 99223198

· Kostantinos Servou,
ENERGY ENGINEER T.E
Konstantinos.s@ergohomegroup.com
tel.+357 99366611

· Stathis Gregoriou
BSc. , MSc Mechanical Engineer
Stathis.gregoriou@ergohomegroup.com
tel:+357 99833405

· Andreas Antonopoulos
BSc Quantity Surveying
MSc Renewable
Energy: Sustainability and Technology
Andreas.antonopoulos@ergogomegroup.com
tel:+357 99630856


 
Ανακοίνωση εγκαινίων στο πάρκο PLIKTRIA ENTERPRISES
 
Τη Παρασκευή, 21 Ιουνίου 2013 και ώρα 19:00μ.μ. ο Υπουργός Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κύριος Λακοτρυπής και ο αντιπρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, κύριος Ηλιόπουλος τέλεσαν τα εγκαίνια του PLIKTRIA ENTERPRISES Φωτοβολταϊκό Πάρκο, στο χωριό Αθηαίνου της επαρχίας Λάρνακας και κατασκευάστριας εταιρίας ERGO HOME ENERGY LTD.Μαζί με το PLIKTRIA ENTERPRISES κατασκευάστηκαν και άλλα 4 πάρκα τα οποία βρίσκονται σε λειτουργία, MINSTRIPENTO HOLDINGS LTD,OLIVETERIO LTD, DESKTONO TRADING LTD, VRENTIKOTO TRADING LTD ισχύος 99,36KWp το κάθε ένα με πλαίσια YINGLI και SUNTECH και ιχνηλάτες TRAXLE . Στην εκδήλωση παρεβρέθηκαν ανάμεσα σε άλλους προσκεκλημένους ο διευθυντής της ΑΗΚ και ο δήμαρχος του δήμου Αθηαίνου.
 
 

 ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΡΑΕΚ)
ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡ. 881/2013
 • ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ
 • ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου, αφού έλαβε υπόψη:

 • την σοβαρότατη οικονομική κρίση που διέρχεται ο τόπος,
 • την υποχρέωση της να προστατεύει τα συμφέροντα των καταναλωτών και την ανάγκη για άμβλυνση των σοβαρών επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης στους καταναλωτές,
 • την υποχρέωση της να διασφαλίζει την ασφάλεια, συνέχεια, ποιότητα και αξιοπιστία της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 25(1)(στ) και την ανάγκη για διατήρηση της αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρισμού,

αποφάσισε να διευρύνει και διευκολύνει την εφαρμογή της τοποθέτησης φωτοβολταϊκών συστημάτων ως ακολούθως:

 • με το σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας (net metering) σε κατοικίες με προτεραιότητα στις ευάλωτες και ευπαθείς ομάδες καταναλωτών,
 • με την εφαρμογή σχεδίου αυτοπαραγωγής με χρήση φωτοβολταϊκών συστημάτων για εμπορικούς και βιομηχανικούς καταναλωτές,
 • με την επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης των έργων του μειοδοτικού διαγωνισμού που διεξήχθη για τα φωτοβολταϊκά συστήματα.

Τα μέτρα αυτά θα έχουν μεταξύ άλλων ως αποτέλεσμα:

 • Τη σημαντική μείωση ή/και εκμηδενισμό του κόστους ηλεκτρικού ρεύματος για δεκάδες χιλιάδες κατοικίες στις οποίες θα εφαρμοστεί το σύστημα συμψηφισμού μετρήσεων της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, για αρκετά χρόνια,
 • Την εξοικονόμηση δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ κάθε έτος από την εξοικονόμηση καυσίμων αλλά και παραγόμενων αερίων του θερμοκηπίου και ρύπων λόγω της μη χρήσης των συμβατικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής,
 • Τη δημιουργία μεγάλου αριθμού θέσεων εργασίας για την υλοποίηση των πιο πάνω εγκαταστάσεων.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες, η εγκατεστημένη ισχύς, τα κριτήρια, ο τρόπος υλοποίησης και όλες οι απαιτούμενες λεπτομέρειες θα καθοριστούν επακριβώς σε επόμενη Απόφαση της ΡΑΕΚ.

 

 
 
 

 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
 
Η ΡΑΕΚ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των αιτήσεων για Εξαιρέσεις από Άδεια Κατασκευής για μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στα Σχέδια Χορηγιών του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ για τα έτη 2012 και 2013.
 
Η αξιολόγηση έγινε μέσα στα πλαίσια της διαδικασίας που διαμορφώθηκε από τη ΡΑΕΚ μετά από διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενος φορείς και υπηρεσίες και μετά από τη δημόσια ακρόαση που πραγματοποιήθηκε με όλους τους ενδιαφερόμενους.
 
Συνολικά υποβλήθηκαν στη ΡΑΕΚ πεντακόσιες πενήντα τρεις (553) αιτήσεις, εκ των οποίων οι είκοσι μία (21) αποσύρθηκαν με αίτημα των αιτητών, εκατόν ογδόντα μία (181) δεν ήταν πλήρεις και τριακόσιες πενήντα μια (351) ήταν πλήρεις και αξιολογήθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια αξιολόγησης που είχαν δημοσιοποιηθεί από τη ΡΑΕΚ στις ανακοινώσεις της με ημερομηνίες 28/6/2012 και 5/7/2012.
 
Ενόψει των πιο πάνω η ΡΑΕΚ αποφάσισε την έκδοση αριθμού αδειών (18) για φωτοβολταϊκά πάρκα που αντιστοιχούν σε συνολική ισχύ 1,7ΜW όπως προβλέπεται στο εγκεκριμένο Σχέδιο Χορηγιών του 2012.
Οι υπόλοιπες αιτήσεις θα τύχουν διαχείρισης εντός του 2013, ανάλογα με τα Σχέδια Χορηγιών που θα αποφασίσει η πολιτεία για τα επόμενα δύο χρόνια.
 
Σημειώνεται ότι οι αιτητές οι οποίοι έχουν καταλάβει την μέγιστη βαθμολογία στον Ιεραρχικό κατάλογο και εμπίπτουν στις πρώτες 18 άδειες που θα εκδοθούν, έχουν ειδοποιηθεί για να παραλάβουν τις Εξαιρέσεις από Άδεια τους.
 

 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
ΑΠΟ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Η ΡΑΕΚ ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι η παραλαβή αιτήσεων για παροχή Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής για μονάδες παραγωγής ηλεκτρισμού από φωτοβολταϊκά συστήματα τα οποία επιθυμούν να ενταχθούν στα Σχέδια Χορηγιών του Ειδικού Ταμείου ΑΠΕ & ΕΞΕ για τα έτη 2012 και 2013 έχει λήξει στις 15 Οκτωβρίου 2012.

Κατά το διάστημα υποβολής των αιτήσεων, υποβλήθηκαν συνολικά 548 αιτήσεις συνολικής δυναμικότητας περίπου 32,7MW.
 
Η ΡΑΕΚ στην παρούσα φάση βρίσκεται στο στάδιο της αξιολόγησης των αιτήσεων. Εκτιμάται ότι ο τελικός κατάλογος με τη βαθμολογία της κάθε αίτησης (από την υψηλότερη προς την χαμηλότερη), βάση του οποίου θα εκδοθούν οι Εξαιρέσεις από Άδεια θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ περί της αρχές Δεκεμβρίου.
Λευκωσία, Οκτώβριος 2012
 

 
Κενή θέση εργασίας:

Η ERGO ENERGY ζητά να προσλάβει καταρτισμένο μηχανικό με πείρα στον τομέα των φωτοβολταϊκών και εμπειρίες σε MW έργα.

Για περισσότερες πληροφορίες ή για αποστολή του βιογραφικού σας μπορείτε να στείλετε email στο pharconides@ergohomegroup.comΕγκαίνια Φωτοβολταϊκού Πάρκου ΔΗΜΟΣ & ΜΑΡΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΑ ΛΤΔ, Κυριακή 13/05/2012, 11:00 π.μ.

SAVE ENERGY 2012 Exhibition
 
Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,
 
Θα ήθελα να σας πληροφορήσω ότι η Ergo Home Energy θα λάβει μέρος στην έκθεση Savenergy 2012.
Η έκθεση θα διεξαχθεί στους χώρους της Διεθνούς Κρατικής Έκθεσης Κύπρου, στην Λευκωσία, από τις 16- 18 Μαρτίου 2012.
 
Οι ώρες λειτουργίας της έκθεσης είναι:
 • Παρασκευή     16/3 - 4.00 μμ - 10.00 μμ
 • Σάββατο        17/3 - 3.00 μμ - 10.00 μμ
 • Κυριακή         18/3 - 12.00 μμ - 10.00 μμ
Μπορείτε να πάρετε περισσότερες πληροφορίες για την έκθεση στο http://www.savenergy.org.cy/
Το περίπτερο της Ergo Energy θα είναι το No.612, συνολικού εμβαδού 100 τ.μ.
 
Θα χαρούμε πολύ να σας φιλοξενήσουμε και να σας  πληροφορήσουμε για τις νέες τάσεις της αγοράς, τις κυβερνητικές αποφάσεις, καθώς και  για τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις στο τομέα των φωτοβολταϊκών συστημάτων.
 
Στο περίπτερο μας θα έχουμε την τιμή να φιλοξενούμε μηχανικούς και πωλητές, από κατασκευάστριες εταιρείες με τις οποίες συνεργαζόμαστε και έτσι θα έχετε την ευκαιρία να συνομιλήσετε μαζί τους και να λύσετε τυχόν απορίες σας.
 
Θα ήθελα επίσης να σας πληροφορήσω ότι σύντομα, το Υπουργείο θα προχωρήσει στην έγκριση των αιτήσεων  που εκκρεμούν από τον Δεκέμβριο του 2010 και έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να σας συναντήσουμε αυτοπροσώπως για να ολοκληρώσουμε τις τελικές διαπραγματεύσεις για το δικό σας φωτοβολταϊκό σύστημα.
Κατά την διάρκεια του έτους η Ergo Energy έχει κάνει όλες τες απαραίτητες ενέργειες για να είναι σε θέση να σας προσφέρει την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και τιμής στην αγορά, όποια και να είναι η επιλογή σας.
Κατά την διάρκεια της έκθεσης θα σας δώσουμε κάθε δυνατή βοήθεια, την σωστή και ειλικρινή καθοδήγηση και όλες τις επιλογές που υπάρχουν, για να μπορέσετε να αποφασίσετε με σιγουριά πριν να υλοποιήσετε την επένδυσης σας.
 
Με εκτίμηση,
Χριστόδουλος Φαρκωνίδης
 
 
--------
 
Dear partners and friends
 
I would like to inform you that ERGO ENERGY will be participating at the Cyprus <SAVENERGY 2012> exhibition.
The exhibition will take place in the Cyprus International Fair grounds (EXPO) in Nicosia between the 16th and 18th of March 2012.
 
You can get more information about the exhibition from http://www.savenergy.org.cy/en/home.html
 
Our stand (No. 612) will be 100 square meters.
 
It will give us great pleasure to have you with us at the exhibition and have the chance to explain the new market trends and developments.
 
We will have with us some of the manufacturers of our products in order to give you the chance to speak directly with them, and cover the unlikely event that we are not able to provide you with all the information that you need.
 
Very soon (probably by the end of February) the ministry will approve all pending applications and then the time will come for us to visit you ones more, in order to conclude our long licensing journey and enter the phase of the final negotiation for your PV system.
 
We at ERGO ENERGY did our best during the last year to make sure that we are able to deliver to you the best value for money products of the market.
 
During the exhibition we will do what we always do! We will give you all the real options that you have and we will assist you to make the best possible decision for your investment.

Yours truly
Christodoulos Pharconides

 
Κενές Θέσεις Εργασίας
 
Η ERGO HOME ENERGY LTD, μέλος του Συγκροτήματος Εταιρειών ERGO HOME GROUP, αναπτύσσεται επιχειρηματικά και ζητά να προσλάβει δυο (2) νέους μηχανικούς πωλήσεων (με βάση τη Λευκωσία).
Απαιτούμενα προσόντα:
 • Πανεπιστημιακός τίτλος σε ένα ή περισσότερους από τους ακόλουθους κλάδους σπουδών:
 • ELECTRICAL/MECHANICAL/CIVIL/ENVIRONMENTAL Engineering
 • Καλή γνώση ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Άδεια οδηγού
Προηγούμενη πείρα στον τομέα των πωλήσεων φωτοβολταϊκών συστημάτων δεν είναι απαραίτητη.
Προσφέρεται  δημιουργικό περιβάλλον εργασίας και ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, όπως επίσης εκπαίδευση και ευκαιρίες ανέλιξης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως αποστείλουν πλήρες βιογραφικό σημείωμα (με αριθμό αναφοράς ΕΕ/PR/001/2012) μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2012, στην διεύθυνση:
 
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου No.47,
Διαμέρισμα 302,
3ος όροφος,
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 2414,
ΛΕΥΚΩΣΙΑ,
ΚΥΠΡΟΣ.
 
ή
 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση pharconides@ergohomegroup.com
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ISO 9001:2008

Εταιρεία ERGO HOME ENERGY LTD

Η Εταιρεία.ERGO HOME ENERGY LTDανακοινώνει την πιστοποίηση Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2008.

Η Επιθεώρηση Πιστοποίησης του συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας πραγματοποιήθηκε από το φορέα TUV CYPRUS μέλος του διεθνούς οργανισμού επιθεώρησης και πιστοποίησης TUV NORD Γερμανίας.

Ιδιαίτερα υπερήφανη για τη Διεθνή αυτή τιμητική Διάκριση, η Εταιρεία ERGO HOME ENERGY LTD δεσμεύεται συνέπεια και πιστή εφαρμογή των κανόνων οι οποίοι διέπουν το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, με απόλυτο γνώμονα την προστασία και διαρκή αναβάθμιση της προσφερόμενης ποιότητας και ασφάλειας, στην πολυπληθή πελατεία της.

Παράλληλα η Διεύθυνση της ‘ERGO HOME ENERGY LTD’ απευθύνει θερμές ευχαριστίες σε όλο το προσωπικό, για τη συλλογική του προσπάθεια και στους Συμβούλους της.

ERGO HOME ENERGY LTDannounces the certification of our Quality Management System in accordance with the international standard EN ISO 9001:2008.

The Certification Audit of our Quality Management System was conducted by the inspection and certification body TUV CYPRUS, which is part of the international inspection and certification organization TUV NORD Germany.

ERGO HOME ENERGY LTDis proud of this honorable and international Distinction and commits to consistently implement the requirements that make up the Quality Management System, in constant consideration of the continual improvement of the quality and safety offered to its large and varied clientele.

The Management of ERGO HOME ENERGY LTD’ would like to send its heartfelt gratitude to all its staff and Consultants for their collective effort in helping attain the certification.

Την Τρίτη, 17 Μαΐου 2011, ο Υπουργός Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, κύριος Αντώνης Πασχαλίδης και ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας Κύπρου, Κύριος Γιώργος Σιαμμάς, τέλεσαν τα εγκαίνια του Λάμπρος Φωτοβολταϊκό Πάρκο, στο χωριό Πάχνα της επαρχίας Λεμεσού.

Το φωτοβολταϊκό πάρκο παράδωσε ο διευθυντής της κατασκευάστριας εταιρείας ERGO ENERGY, κύριος Χριστόδουλος Φαρκωνίδης, στον διευθυντή της εταιρείας Λάμπρος Φωτοβολταϊκό Πάρκο Λτδ, κύριο Κυριάκο Παπαχριστοδούλου.

Η εγκατεστημένη ισχύς του πάρκου είναι 149,680Wp (150κιλοβάτ), όση είναι και η μέγιστη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύς Φωτοβολταϊκών πάρκων στην Κύπρο, στο παρών στάδιο. Το πάρκο αποτελείτε από 432 φωτοβολταϊκά πλαίσια YINGLI 235Wp, 172 πλαίσια Suntech 280Wp, 12 SMA Tripower 12000TL μετατροπείς τάσης και βάσεις στήριξης (MSP-AL) από αλουμίνιο της εταιρείας Hilti.

Η περίοδος που χρειάστηκε για την εξασφάλιση των αδειών για την υποβολή της αίτησης του συγκεκριμένου έργου στο Υπουργείο Εμπορείου, Βιομηχανίας και Τουρισμού ήταν 12 μήνες και η χρονική περίοδος που απαιτήθηκε για την εγκατάσταση και διασύνδεση του συστήματος με το δίκτυο της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, ήταν 5 μήνες.

Ο προϋπολογισμός του έργου έχει ανέλθει στις 560 χιλιάδες ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Η απόσβεση της επένδυσης υπολογίζεται ότι θα γίνει σε περίπου 9 χρόνια, λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά έξοδα λειτουργίας, το επιτόκιο δανεισμού και τους φόρους. Ο εσωτερικός βαθμός απόδοσης της επένδυσης (IRR) υπολογίζεται ότι θα είναι περίπου 12%.

Όλη η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται από το ΦΒ σύστημα, θα διοχετεύεται στο δίκτυο μεσαίας τάσης της ΑΗΚ και θα λαμβάνει επιδότηση από το Ειδικό Ταμείο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με εικοσαετές συμβόλαιο, αφού έχει εξασφαλιστεί η σχετική έγκριση κάτω από τα πλαίσια του σχεδίου χορηγιών του Υπουργείου Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού για προώθηση των (ΑΠΕ) ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Το Λάμπρος Φωτοβολταϊκό Πάρκο αναμένεται να συμβάλει στη μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα κατά 215,000 κιλά ανά έτος.

Η κατασκευάστρια εταιρεία ERGO HOME ENERGY LTD και οι ιδιοκτήτες του φωτοβολταϊκού πάρκου, επιθυμούν να ευχαριστήσουν όλους όσους έχουν εργαστεί κατά την υλοποίηση του έργου, από το στάδιο της αδειοδότισης μέχρι και την επιτυχή διασύνδεση του πάρκου με το δίκτυο της ΑΗΚ.
 
 
ERGO ENERGY
Λεωφόρος 28ης Οκτωβρίου, Διαμέρισμα 302, 3ος όροφος, ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ 2414, ΛΕΥΚΩΣΙΑ, ΚΥΠΡΟΣ
Τηλ +357 22505404 FAX+357 22256716

Τυπώστε Αρχή Σελίδας
Όροι και κανονισμοί

Τηλεφωνικό Κέντρο 77777019
Copyright © Ergo Energy 2011
Designed & Developed by NETinfo Plc